• +90 532 664 2 YVZ
 • info@yavizing.com

İthalat Danışmanlığı

 • Home
 • İthalat Danışmanlığı

Sizin yerinize biz ithal edelim ?

İthal etmek istediğiniz ürünün özelliklerini (Marka-model, nerede ne amaçla kullanıldığı, varsa resmini gönderiniz) ve ne kadar talebiniz olduğunu belirtmeniz durumunda müşteri temsilcilerimiz tarafınıza, titiz ve özverili çalışmaları sonucunda hızlı ve kaliteli servis sunacaklardır.

İthalat; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satın alınacak bir ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir:

 • İmza sirküleri (tüzel kişiler için), imza beyannamesi (gerçek kişiler için),
 • Faaliyet Belgesi (tüzel kişiler için),
 • Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler için),
 • Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler için),
 • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
 • Yetkililerin kimlik sureti.

Bütün ürünler için geçerli olan yukarıda bahsedilen genel uygulamalar sonrasında, ithalatı gerçekleştirilecek malın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde vergilerinin ödenmesi ve diğer işlemler de (gerekli izinlerin alınması, ardiye ücretinin ödenmesi, vb.) gerçekleştirilir.

Türkiye’de ithalat yapmayı düşünen ithalatçıların ithalat kararını vermeden önce aşağıda belirtilen hususları dikkate alması gerekmektedir.

Pazar Analizi

Ticaret İçin İthalat: İthal eşyasının iç piyasa ticaretinde hedef müşterilerin istek ve gereksinimlerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. İthal edilmesi düşünülen malın iç pazarda satılabilirlik analizi ve fizibilitesini yapmak önem taşımaktadır.

 • Rakip Mallar:Rakip malların pazardaki yeri, kalitesi, dağıtım kanalları, tanıtım faaliyetleri, fiyatı, ambalajı, müşteri hizmetleri ve benzeri bilgiler gözlemlenmelidir.
 • Mevcut Alıcılar, Rakipler:Mevcut alıcılar hakkındaki bilgiler (miktar ve sıklık açısından satın alma şekilleri) ile rakipler hakkındaki bilgiler (rakiplerin kim oldukları, nerede oldukları, malı kimlere sattıkları, müşterilerinin özellikleri, satın alma şekilleri, strateji ve amaçları ve benzeri) malın piyasada pazarlanması açısından önemlidir.
 • Maliyet:Öncelikle ithal eşyasının yurda girişi konusunda ortaya çıkacak maliyetin iyi hesaplanması gerekmektedir.Mal bedelinin yanı sıra, ödenmesi gerekebilecek vergiler (gümrük vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, toplu konut fonu), varsa ek mali yükümlülükler, nakliye, sigorta, gümrük komisyon masrafları net olarak ortaya konmalı ve ürünün maliyeti ona göre belirlenmelidir.

İşletmelerin Kendi İhtiyaçları İçin İthalat: Üretimde kullanılacak girdi ithalatı yapılması halinde; ihtiyacın net olarak belirlenmesi, kaliteli ürünün düşük maliyetle ithali tercih edilmelidir.

Satıcı Firmalara Ulaşma

 • Fuar, Sergi, Yüz Yüze Görüşme:Fuarlar, birebir ilişki ile satıcı firma bulmanın en kolay ve en verimli yollarından biridir. Bu nedenle yurt dışında düzenlenen fuar, sergi ve benzeri organizasyonları ziyaret etmek ve ihracatçılarla temas kurmak, pazar araştırması yapmak ürün tedariki için önem taşımaktadır.
 • Çevre:İthalatta çevre çok önemlidir. Gerek malın ihracatçısının bulunmasında gerekse ithal edilen ürünün ticaretinde edinilmiş geniş bir çevrenin çok büyük faydaları vardır.
 • İnternet:Günümüzde uluslararası ticaret işlemlerinde çok yaygın olarak kullanılmakta olup, yurt dışındaki satıcılara kolay ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir.
 • Diğer yollar:
  1. Türkiye’de bayisi, distribütörü ya da satış temsilciliği olan firmalar ile bağlantı kurulması,
  2. Diğer ithalatçı firmalardan tedarikçi firma bilgilerinin alınması,
  3. Türkiye’ye ihracat yapmak isteyen firmaların bilgilerinin ticaret odalarından ya da yurt dışı Ticaret Müşavirliklerinden alınarak bağlantı kurulması,
  4. Yurt içinde satılan ithal ürünlerin kutu ve ambalaj bilgilerinden hareketle imalatçı firmaya ulaşılması ve ithalat kararının verilmesi mümkündür.

İthal Eşyasının Belirlenmesi

İthal eşyasının ismi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) numarası ithalattan önce ithalatçı firma tarafından eldeki tüm bilgi ve belgeler (katalog, teknik içerik, numune gibi) ışığında belirlenmelidir. Bu işlemler için bir gümrük müşavirinden destek alınabileceği gibi Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) web sayfalarından bilgi alınması da mümkündür.

 • İthal Eşyasının İsminin Belirlenmesi:İthal edilecek eşyanın isminin; ayırıcı özellikleri, teknik farklılıkları, içeriği dikkate alınarak doğru olarak belirlenmesi çok önemlidir. Eşya isminin doğru olarak belirlenmesi eşyaya ait gümrük tarife pozisyonunun doğru belirlenmesini sağlayacak olup, ithalatın tüm aşamalarını olumlu olarak etkileyecektir.
 • İthal Eşyasının Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) Numarasının Belirlenmesi: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) numarası; ithal eşyasının gümrüklenmesi aşamasındaki ödenecek mali boyutun (gümrük vergisi, KDV, ÖTV, Toplu Konut Fonu, antidamping vergileri ve benzeri) ve gerekli dokümanların belirlenmesinin yanı sıra, eşyanın tabi olduğu, gözetim, kota , tarife kontenjanı ve benzeri hususlarında bilgi edinilmesi açısından en önemli rolü oynamaktadır.

İthal Eşyasına İlişkin Yasaklar, Kontroller ve İzinler

İthal eşyasının yurda girişi konusunda yasak, izin, kota, ihtisas gümrüğü uygulaması v.b kısıtlamalar ile tabi olduğu standartlar, garanti belgesi , gözetim belgesi ,kontrol belgesi, sağlık sertifikası, analiz raporu, CE belgesi gibi belgelerin talep edilip edilmediğini araştırmak, varsa bu çerçevede ön hazırlık yapmak çok önemlidir. Bu bilgilere Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) ve İstanbul Ticaret Odası (www.ito.org.tr) web sayfalarından ulaşılması mümkündür.

ithalattan Önce İthal Edilecek Eşyaya İlişkin Mevzuatın Son Durumunun Tekrar Kontrol Edilmesi

Dış ticaret mevzuatı sık sık değişikliklere uğramaktadır. Bundan dolayı, ithal faaliyetine girişmeden önce eşya daha önce ithal edilmiş olsa bile mutlaka mevzuatın tekrar gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.

Özellikle, her sene yıl sonu ile takip eden yıl başında dış ticaret mevzuatında çok önemli değişiklikler meydana gelmekte, ithalat ve standardizasyon tebliğleri başta olmak üzere mevzuatın önemli bir bölümü değiştirilmekte, gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılabilmektedir. Bundan dolayı, özellikle yıl sonu işlemlerinde mevzuatın daha sıkı takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

İthal Edilecek Ürüne Uygulanan Gümrük Vergisinin Öğrenilmesi

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları hakkında ülkeler bazında Ekonomi Bakanlığı’nın web sayfasından (www.ekonomi.gov.tr ) bilgi almak mümkündür. Bununla birlikte, gümrük vergisi oranı değişmiş olabileceğinden G.T.İ.P numarası bazında, ithal ülkesi de belirtilmek suretiyle Ticaret ve / veya Sanayi Odaları’ndan, gümrük müşavirlik firmalarından ya da abonelik usulüyle çalışan elektronik ortamda güncellenmiş mevzuata yer veren internet portallarından bilgi almak mümkündür.

Nakliye

Her ulaşım yolunun avantaj ve dezavantajları vardır. İthal eşyasının nakliyesinde hangi yolun seçileceği; ürüne, ithalatçının ihtiyaçlarına, ihracatçının bulunduğu ülkenin güzergahına bağlıdır. Fiyat, son teslim tarihi, ürüne ilişkin özel koşullar, taşımaya ilişkin akılda tutulması gereken hususlardır.

Ambalaj ve Etiketleme

Ambalaj; ithal eşyasının üreticiden tüketiciye kadar uzanan dağıtım zincirinde güvenli ulaşımın sağlanabilmesi yönünden önemli bir unsurdur. Eşyanın korunmasını, barınmasını, sunumunu ve tanıtımını sağlayacak olan ambalajın, eşyanın tüm yaşam süresi boyunca ekonomik ve çevreye duyarlı olması gerekmektedir. Eşya ambalajlanırken, ürüne has özellikler ve ihtiyaçlar unutulmamalıdır. Ayrıca rakip ürünlerin ambalajları da eşyanın ambalaj seçimini etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Ambalaj üzerindeki bütün bilgiler açık-seçik, suya dayanıklı bir mürekkeple yer almalıdır.

Karşılıklı Görüşme

Potansiyel satıcı ile bağlantı kurulduktan sonra aşağıda belirtilen konularda ithalatçı ile ihracatçı karşılıklı olarak görüşmelidirler.

 • İthalatı yapılacak ürünün ismi, çeşidi, kalitesi,
 • İstenilen özellikte numune yaptırılıp yaptırılmayacağı,
 • Ambalaj çeşidi,
 • Ürün için satıcının istediği fiyat ve fiyatın geçerliliği,
 • İthalat miktarı ve bunun fiyata etkisi,
 • Ödeme şekli ve verilecek banka garantileri,
 • Avans ödemesi yapılıp yapılmayacağı,
 • İthal edilecek malların teslim şekli ve yükleme zamanları,
 • Nakliyesi,
 • İthalatı yapılacak ürünlerin mevzuatımız gereği istenen belgeleri,
 • Ürünlerin satış sonrası garantileri, sağlanacak yedek parçalar ve servis eğitimleri.

Satış Sözleşmesi

Zorunlu olmamakla birlikte sipariş öncesi ithalata konu eşyanın ticaretinde oluşabilecek tüm risklere karşı mal hareketi veya para hareketi hususlarını içeren bir satış sözleşmesinin oluşturulması yararlıdır.

İthalat Bedellerinin Ödenmesi

Dış ticarette ticari faaliyet konusu eşya ile eşyaya ilişkin bedellerin taraflar arasındaki karşılıklı hareketini düzenleyebilmek amacıyla peşin ödeme, mal mukabili, vesaik mukabili, akreditif, kabul kredili gibi çeşitli ödeme şekilleri söz konusudur.

Söz konusu ödeme şekilleri sağladıkları güvence açısından farklılıklar göstermektedir. Bazı ödeme şekilleri sadece alıcıya satıcı karşısında ya da satıcıya alıcı karşısında güvence sağlamaktadır.

İthalatçıların ihracatçılarca da kabul edilen ve kendilerine en uygun gelen ödeme şeklini belirlemeleri oldukça önemlidir.

İthalatçı Sıfatı

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat yapabilirler.

İthalatta Gümrük Denetimi

İthalatın devletin vergi gelirleri açısından çok önemli olmasından dolayı gümrükteki ithal işlemlerinin çok sıkı denetlendiği, ithalatın yerli üretime olabilecek olumsuz etkisi nedeniyle ithalatta tarifeli ya da tarife dışı birtakım engeller olabileceği hususları ithalatçılarca gözardı edilmemelidir.

Yavizing - Tüm Hakları Saklıdır